خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت

در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید. تکنولوژی طبق تعریف اسکاپ، چهار رکن اساسی دارد : انسان ، ماشین ، سازمان و اطلاعات که تعامل اینها با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می شوند.

yesفرم ثبت نامyes

سامانه ثبت نام شبکه ارتباط صنعت و دانشگاه (شاصد) ویژه صنعتگران

 
 

سامانه ثبت نام شبکه ارتباط صنعت و دانشگاه (شاصد) ویژه صنعتگران
مشخصات فردی
لطفا مشخصات فردی خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید, بدیهی است هرگونه تضاد بین اطلاعات ارسالی شما در این بخش با اطلاعات شناسنامه ای تان موجب ابطال و عدم بررسی اطلاعات این فرم می باشد.
* نام واحد صنعتی :
* نام و نام خانوادگی مدیر واحد صنعتی :
* مسئولیت شما در واحد صنعتی :
* کدملی :
* جنسیت :
* تاریخ تولد :
* نوع مدرک :
* رشته تحصیلی :
* آدرس واحد صنعتی :
* شرح مختصری از محصولات و خدمات واحد صنعتی :
عکس مدیر واحد :
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس خود را با دقت وارد نمایید, بدیهی است از این اطلاعات جهت ارتباطات بعدی سایت با شما استفاده خواهد شد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت :
کد پستی :
فکس :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :